7 Mart 2012 Çarşamba

Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, suyun kaynama derecesi yerine göre değişir mi?

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde su daha çabuk kaynar?

a) İzmir
b) Erzurum
c) Ankara
d) İstanbul
e) Samsun


Kaynama suyun üst kısmındaki kabarcığın yükselerek havaya karışmasıdır. Bunun için kabarcık tarafından uygulanan doymuş buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olması gerekir. Yüksek su sıcaklığı, yüksek su buharı basıncı oluşturur. Buradan hareketle atmosferik açık hava basıncındaki değişim suyun kaynama sıcaklığını etkileyecektir. Atmosfer basıncı fazla olan yerde suyun kaynama sıcaklığı daha yüksek, daha düşük basınç olan yerlerde ise kaynama sıcaklığı daha düşük olacaktır. Saf su deniz seviyesinde (basınç=1013 mb.) 100 derecede kaynarken, Erzurum Kars Van gibi rakımı yüksek illerimizde (basınç yaklaşık 800 mb.) 93 derecede kaynamaktadır. Su kaynadıktan sonra yakılan ateşin şiddeti su sıcaklığını etkilememektedir. Verilen fazla enerji suyu su buharına çevirmektedir.

Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, yıldırımın yönü

Yıldırımın yönü ne tarafa doğrudur?
a) Buluttan yere doğru
b) Yerden buluta doğru
c) Buluttan buluta doğru
d) Yerden buluta ve buluttan yere doğru
e) Buluttan yere ve buluttan buluta doğru


Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, en ağır dolu tanesi

Şimdiye kadar kayıt edilmiş en ağır dolu tanesinin ağırlığı ne kadardır?       

a) 25 gram
b) 50 gram
c) 100 gram
d) 500 gram
e) 1 kilogramHindistan, Gopalganj da 92 kişinin ölümüne sebep olan dolu yağışındaki dolu tanelerinin ağırlığı

Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, küvetteki girdabın yönü
Kuzey yarım kürede, dolu bir küvet veya havuzun altındaki tıpası çekildiği zaman suda oluşan girdap hangi yöndedir ?

a) Saat yönünde
b) Saatin ters yönünde
c) Girdap oluşmaz
d) Dünyanın dönüş hızının etkisi bu küçük alanda girdabın yönünü değiştirecek kadar büyük değildir
e) Ekvator çizgisinin tam üstünde girdap oluşmaz

Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, kar tanelerinin biribirinden farkıi

Kar tanelerini inceleyen, birçok kar tanesinin fotoğrafını çeken ve bunlar üzerinde yaptığı araştırmada, kar tanelerinin hiç birinin diğerinin aynısı olmadığını tespit eden Kartanesi (Snowflake) lakaplı kişi kimdir?
a) Wilson Bentley
b) Thomas Jefferson
c) Ronald Amundson
d) Robert Frost
e) Luke Snowflake
 

Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, rüzgardan atmosferik basınç merkezinin yerini bulmak

Kuzey yarım kürede esen rüzgara arkamızı döndüğümüzde Alçak ve Yüksek basıncın yeri ne taraftadır?

a)
Alçak arkamızda, yüksek önümüzde

b) Yüksek önümüzde, alçak arkamızda
c) Alçak sağımızda, yüksek solumuzda
d) Yüksek sağımızda, alçak solumuzda
e) Alçak önümüzde, yüksek sağımızda       Kuzey yarım kürede, alçak basınç merkezlerinde rüzgar saat yönünün tersi istikamette eser ve basınç değerleri merkeze doğru gittikçe azalır, yüksek basınç merkezlerinde ise rüzgar saat yönünde eser ve basınç değerleri merkeze doğru gittikçe artar.
Yukarıdaki şeklin hangi noktasında olursak olalım, rüzgarın geliş yönüne (ok işaretine) arkamızı döndüğümüzde solumuzdaki basınç değerleri sağımıza nazaran daha düşük olacaktır

Dünyanın en ilginç meteoroloji soruları, Gökyüzü niçin mavi görünür?

Gökyüzü niçin mavi görünür?

a) Mavi olduğu için
b) Mezosferde mavi gazlar olduğundan
c) Denizlerin mavisi gökyüzüne yansıdığından
d) Güneş ışınları su buharından yansıdığından
e) Atmosferdeki gazlar sadece mavi ışığı dağıtır

Denizler ve göller niçin mavi görünür?
Gökyüzünün mavisi yansıdığı için. (Geceleyin mavi görünmezler.)